Feladatkörök

 

Intézetünk alapvető szándéka, hogy megőrizze a nyelv, kultúra és a burgenlandi őslakos magyarnyelvű kisebbség identitását.

A cél a magyar kisebbség jellemzőinek megőrzése egy globalizált és multikulturális világban.

A konkrét feladatok e cél eléréséhez a következők:

-Az intézet karbantartása, bővítése és transznacionális hálózata.

-A burgenlandi magyarok kulturális és nyelvi örökségének a kutatása és közzététele, ennek koordinációját a szövetségi szervekkel, Burgenland szövetségi államaival és egyéb (tudományos) intézményekkel és kisebbségi szervezetekkel itthon és külföldön.

-Adatok gyűjtése, feldolgozása, katalogizálása, archiválása, digitalizálása, szállítása és közzététele és a (tudományos) kutatás tekintetében a regionális és helyi történelem, néprajz, az antropológia, a régészet, a nyelvészet, a szociológia, az óvodai és az iskolai oktatás, a felnőttoktatás, Burgenland zene-, a művészet-, a kultúra - és a gazdasági történelme és a kapcsolódó területek kiállításainak etnikum-specifikus tartalmai.

-A dokumentációk, kiadványok és tájékoztatók, adatbázisok fejlesztése, weboldalak üzemeltetése kapcsolódik a fent említett feladatkörökhöz.

-Szemináriumok szervezése, tanfolyamok, nemzetközi szimpóziumok, konferenciák, kiállítások, előadások, prezentációk, stb. - valamint részvétel hasonlókon, együttműködés a hazai és külföldi intézményekkel, melyek tevékenysége hasonló.

-A kiadványok termelése, kiadása és terjesztése, valamint (elektronikus) kép-, hang- és adathordozók összefüggésben az etnikai csoporttal.

-Együttműködés egyesületekkel, intézményekkel, könyvtárakkal, levéltárakkal, valamint oktatási intézményekkel a magyar kisebbség identitásának megőrzése céljából.

-Kétnyelvű események szervezése minden műfajban.

-Tanácsadás diploma és doktori munkához

-Egyének és csoportok fogadása (értelmiségi turizmus)

A konkrét tevékenységeinket és ezekhez kapcsolódó feladatköröket, valamint a már megvalósult projekteket, kérjük, olvassa el a Bizottságok, Csoportok és Éves jelentések menüpontok alatt.