Jogi helyzet

A magyar népcsoport jogi helyzete:Az etnikai csoportok ügyei Ausztriában jogilag különböző szinteken vannak szabályozva.

Ausztriában a kisebbségi csoportokat a kisebbségi törvény 1. §  2. bekezdése következőképp határozza meg: „a szövetség néhány területén élő és honos osztrák állampolgárok csoportjai nem német anyanyelvvel és saját népiességgel.”  

Ennek megfelelően Ausztriában hat őshonos (autochton) népcsoport elismert: a szlovén, a magyar, a burgenlandi-horvát, a cseh, a szlovák és a roma kisebbség.

Az osztrák jogszabályok mellett Ausztria nemzeti kisebbségekre vonatkozó nemzetközi szerződéseket is ratifikált.

 

További részletes információk találhatóak a jobb felső sarokban az „Osztrák jog”, „Keretmegállapodás” és az „Európai Nyelvi Charta” menüpontok alatt.