A burgenlandi magyarok nyelve:

A burgenlandi magyar népcsoport nyelve a magyar, köznyelvként az őr-i és pulya-i nyelvi szigeten azonban a helyi magyar tájszólást beszélik. Ez a regionális dialektus tulajdonképpen a 17. századból maradt meg és a burgenlandi magyarok nyelvi sziget formájú településszerkezetének következtében a mai napig konzerválódhatott. A nyelvjárás pontosabb vizsgálatával választékos helyi különbségek is előkerülnek.

Mivel a legtöbb nyelvjárási kifejezés standard formája is ismert illetve megértik, hivatalosabb alkalmakkor mint például gyűléseken és nyilvános fellépéseken azonban többnyire az általános magyar standard nyelvet beszélik. Ugyanígy az oktatásban is az általános magyart használják. Amennyiben bizonyos kifejezések (szakszavak) a nyelvjárási magyarból hiányoznak, akkor gyakran német nyelvű elemeket (ún. kontaktelemeket) alkalmaznak. Ezek között nem csak azok a német elemek vannak, amelyek az idő folyamán a magyarból asszimilálódtak és ma állandó részét képezik ennek a nyelvváltozatnak, hanem olyan szavak, hangsúlytípusok vagy nyelvtani szerkezetek is vannak, amelyeket ma a beszélő maga is német nyelvűként ismer A burgenlandi magyarok dialektusát bár akadémiailag kodifikálták, írásban mégsem használják.

A burgenlandi magyar dialektust először a felsőőri születésű, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének korábbi igazgatója, Imre Samu (1917-1990) vizsgálta. Neki tisztelegve 2008-ban megalapítottuk az Imre Samu Nyelvi Intézetet, mint az UMIZ Nyelvtudományi Bizottságát. Ezen bizottságunk (Imre Samu Nyelvi Intézet) része a Magyar Tudományos Akadémia Termini Kutatóhálózatának és a burgenlandi magyarok nyelvhasználatának vizsgálatával foglalkozik. Alapítása óta az intézet egy sor terepen végzett kutatás vezetett, több kétnyelvű konferenciakötetet adott ki továbbá egy terjedelmes gyűjteményt állított össze a „kontaktelemekről”. A magyar nyelv régióspecifikus kifejezéseit az intézet tevékenységének köszönhetően magyar szótárak, lexikonok és számítógépes helyesírási programok is tartalmazzák.

A burgenlandi magyarok nyelvéről részletes tanulmányokat talál dokumentum-adatbázisunkban.

Nyelvtudományi Bizottságunk tevékenységéről többet megtudhat a bizottság honlapján:

 

www.isnyi.org