Aktuális közlemények:
 

Az egyes régiók inézményeinek logói

 

Kárpát-medencei partnerintézményeink
 
 

Imre Samu nyelvész, akadémikus
(1917. október 31. Felsőőr – 1990. november 6. Budapest)

Élete:

Felsőfokú tanulmányait a debreceni tudományegyetem magyar - latin szakán fejezte be 1942-ben, majd ezt követően 1944-ig Szabó T. Attila mellett dolgozott a kolozsvári Erdélyi Tudományos Intézetben. A II. világháborúban katonáskodott, majd a Szovjetunióban volt hadifogoly. Hazatérése után az úttörőmozgalomban dolgozott (1948−1950), Kartalon volt általános iskolai tanár 1950−51-ben. Ezt követően az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos kutatója, 1970-től 1987-ig igazgatója volt.

Tudományos tevékenysége:

Tevékenységének középpontjában a magyar nyelvjárások kutatása állt. Első tudományos közleményei szülőfaluja, az ausztriai Felsőőr nyelvjárását mutatták be. A nyelvjárások kutatása mellett a magyar nyelvtörténet kérdéseivel is foglalkozott.

Szerkesztőbizottsági tagja volt az Acta Linguistica és a Magyar Nyelv című folyóiratnak. A Szabács viadala c. monográfiájában gondos nyelvészeti elemzéssel bebizonyította a nyelvemlék hitelességét. Részt vett a IV. Anyanyelvi Konferencia munkájában (1981). Deme Lászlóval közösen szerkesztették a Magyar nyelvjárások atlaszát (I − IV., Bp., 1968 − 1978).

További munkái:

Felsőőr helynevei 1940. Debrecen

A kolozsvári fazekasság műszókincse 1942. Kolozsvár

A Szabács viadala 1958. Budapest

Hol beszélnek a legszebben magyarul? 1963. In: Magyar Nyelvőr, 87:279 − 283.

A felsőőri nyelvjárás 1971. Budapest

A mai magyar nyelvjárások rendszere 1971. Budapest

Felsőőri tájszótár 1973. Budapest, Akadémiai Kiadó

Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése 1981. Budapest

Herman József −- Imre Samu 1987. Nyelvi változás − nyelvi tervezés Magyarországon. In: Magyar Tudomány 1987/7−8: 513−531.

Felsőőri magyar kölcsönszók, Kolozsvár

Méltatások:

Eltűnőben a nyelvjárások? Beszélgetés Imre Samuval. In: Magyar Nemzet, 1983. nov. 12.

Kiss Jenő: A magyar dialektológia a nyelvatlasz után. Imre Samu nyelvjárástani munkásságához. In: Magyar Nyelv, 1987/ 4.

Benkő Loránd: Búcsú Imre Samutól. In: Magyar Nyelv. 1991/2

Lőrincze Lajos: Egy szálfa dőlt ki. Imre Samuról. In: Nyelvünk és Kultúránk, 1990/3−4.

Hermann József Imre Samu. Magyar Tudomány, 1991/ 4.

(Forrás: a Magyar Életrajzi Lexikon elektronikus változata)


Impresszum és levelezési cím: ISNYI c/o UMIZ, A-7501 Unterwart 230
Powered by UMIZ - member of UMIZ-group. Copyright 2007 by UMIZ-webmaster