Aktuális közlemények:
  

 
 

 

AKTUÁLIS

Tisztelettel meghívjuk a
2015. május 29-én, pénteken, 9.00 órai kezdettel megrendezendő

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig
Határtalan névföldrajz
című
nemzetközi konferenciára

A rendezvény helyszíne: Ausztria, Alsóőr/Unterwart 230., Öreg Iskola

Program

KÖSZÖNTŐK
9.00–9.30
Horváth József, Alsóőr polgármestere
Kelemen László, az UMIZ intézményvezetője
Szoták Szilvia, az Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke
Prof. dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora
Katona Attila a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának dékánhelyettese

ELŐADÁSOK


Levezető elnök: Tánczos Vilmos


9.30–10.00 Vörös Ferenc (nyelvész, Szombathely–Győr): Nyugat-magyarországi és burgenlandi családnevekről a történeti nyelvföldrajz nézőpontjából
10.00–10.30 Fábián Zsuzsanna (nyelvész, Budapest): Német és olasz tulajdonnevek Alto Adigében
10.30–11.00 Szoták Szilvia (nyelvész, Budapest–Alsóőr): Családnevek és kétnyelvűség őrvidéki temetőkben
11.00–11.10 Kávészünet

 

Levezető elnök: Fábián Zsuzsanna


11.10–11.40 Lanstyák István–Benő Attila–Vörös Ferenc (nyelvészek, Pozsony–Kolozsvár–Győr): A kontaktusjelenségek tipológiája a családnevek körében
11.40–12.10 Farkas Tamás (nyelvész, Budapest): Családnév és etnikum – kutatási célok, szempontok a magyar és a nemzetközi kutatásokban
12.10–12.40 Tóth Péter (nyelvész, Ungvár–Szombathely): Egy kárpátaljai nyelvjárássziget (Nagydobrony) családnevei a dialektológus szemével
12.40–12.50 Hozzászólások

 

Ebédszünet

 

Levezető elnök: Benő Attila

14.00–14.30 Tánczos Vilmos (néprajzkutató, Kolozsvár): Moldvai csángó családnevek Petrás Incze János 1870-es években készült névösszeírásaiban
14.30–15.00 Fülöp László (nyelvész, Kaposvár): Szlovén személy- és helynevek a béri Balogh család dél-magyarországi birtokain 1667
 15.00–15.30 Bölcskei Andrea (nyelvész, Budapest): Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy-Britanniában

15.30–15.45 Kávészünet

Levezető elnök: Farkas Tamás


15.45–16.15 Nagy Imre Gábor (levéltáros, Szekszárd): Helységnév-rendezés Baranyában (1904)
16.15–16.45 Rajsli Ilona (nyelvész, Újvidék): A szerbiai Vajdaság helyneveinek szociokulturális aspektusairól

 

16.45–16.55 Hozzászólások, vita

16.55–17:00 Zárszó: Szoták Szilvia az Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke

 

17.15–        Megemlékezés a Hősök Napja alkalmából a Szent György Lovagrend Vas-megyei Priorátusával közösen az alsóőri hősi emlékműnél

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Megalakult a Termini Egyesület

A magyar tudományosság szempontjából jelentős eseménynek volt helyszíne

2013. február 20-án az MTA Nyelvtudományi Intézete. A Kárpát-medence
magyarlakta régióiban és Magyarországon tevékenykedő jeles nyelvészek
nyolc országból képviseltették magukat az egyesület alakuló ülésén. Az
UMIZ−Imre Samu Nyelvi Intézetet Szoták Szilvia képviselte, akit a
jelenlévők Péntek János erdélyi professzorral együtt a Termini elnökévé
választottak.

Az eseményről a Magyar Tudományos Akadémiai Honlapja is beszámolt.

http://mta.hu/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/egyutt-a-sokszinusegert-es-a-megmaradasert-131398/

A Termini Egyesület tevékenységének előzményei között több tényező
játszott meghatározó szerepet. A vasfüggöny leomlásával megnyíltak a
határok. Ezt kihasználva az MTA Nyelvtudományi Intézetében működő
Élőnyelvi Osztály kezdeményezésére elindultak a Magyarországgal szomszédos
országokban élő magyar közösségek nyelvi helyzetére irányuló kutatások
Kontra Miklós vezetésével. A Nyelvtudományi Intézettel azóta is szoros a
kapcsolat. Kenesei István, az Intézet igazgatója és Péntek János
megállapodást írtak alá az Intézet és a Termini együttműködéséről. Bartha
Csilla intézeti főmunkatárs irányításával ugyancsak több közös kutatási
programban vettek részt a Termini munkatársai.

Ezt követően – a néhai Szépe György pécsi professzor, valamint Szarka
László ( MTA Kisebbségkutató Intézet igazgatója) közbenjárásával és
kezdeményezésével – 2001-ben Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában
létrejött egy-egy nyelvészeti kutatóállomás: a Szabó T. Attila Nyelvi
Intézet (Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy), a Gramma Nyelvi Iroda
(Dunaszerdahely) és a Hodinka Antal Intézet (Beregszász). Az
intézményesülő határon túli magyar nyelvészeti kutatóhálózat hamarosan az
Imre Samu Nyelvi Intézettel (Alsóőr) bővült, mely az ausztriai,
horvátországi és szlovéniai magyar közösség nyelvészeti kutatásait
koordinálja.

A Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelvészeti műhelyei a 2000-es
évek végén ernyőszervezetként hozták létre a Termini Magyar Nyelvészeti
Kutatóhálózatot (http://ht.nytud.hu/).

A Magyarországgal együtt nyolc országra kiterjedő tevékenységi körével a
Termini mára sikeres és példaértékű kutatásszervezési modellé vált, amely
példaértékű lehet más tudományterületeken működő kutatók és műhelyek
számára is. A Termini célja, hogy egyszerre nyolc országban olyan
nyelvpolitikai, szociolingvisztikai tárgyú kutatásokat végezzen, amely az
ottani magyar közösségek fennmaradásának és jövőjének hasznára válik.

További hírek az eseményről:

http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/component/content/article/48-friss-hirek/1167-letrejoett-a-termini-egyesuelet.html

http://mta.hu/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/egyutt-a-sokszinusegert-es-a-megmaradasert-131398/

.
_______________________________________________________

 

Előbbi hírek:

2011

Impresszum és levelezési cím: ISNYI c/o UMIZ, A-7501 Unterwart 230
Powered by UMIZ - member of UMIZ-group. Copyright 2007 by UMIZ-webmaster