Aktuális közlemények:
 

Az egyes régiók inézményeinek logói

 

Kárpát-medencei partnerintézményeink
 
 

Szótárak – kötetek

Noha a regionális intézetek külön organizmusként működnek, mégis a közös munka eredménye, hogy bekerülhettek a leggyakoribb határon túli kontaktuselemek a következő magyarországi szótárakba:

Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Budapest, Osiris Kiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor 2007. Idegen szavak szótára. Budapest, Osiris Kiadó.

Eőry Vilma főszerk. 2007. Értelmező szótár+. Budapest, Tinta Kiadó.

a Morphologic Kft. által gyártott nyelvhelyesség- és helyesírás-ellenőrző program (megjelenés alatt)

A hálózat tagja évi rendszerességgel vesznek részt konferenciákon és számolnak be előnyelvi kutatásainak eredményeiről. Az alábbi kötetekben találkozhatnak tanulmányaikkal:

Nádor Orsolya–Szarka László szerk. 2003. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Herausgeben von Ferenc Glatz 2003. Begegnungen 21. Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Budapest, Europa Institut.

Maticsák Sándor szerk. 2007. Nyelv, nemzet, identitás. I. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22–26.) nyelvészeti előadásai. Debrecen–Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság.

Folyamatban lévő tevékenységek (mindig bővülnek):

a magyar nyelv határon túli kontaktuselemeinek gyűjtése és vizsgálata

a határon túli szólista (ht-lista) gyarapítása a három régióban

élőnyelvi vizsgálatok Ausztria, Szlovénia és Horvátország magyarlakta területein

helynevek gyűjtése és kodifikációja


Impresszum és levelezési cím: ISNYI c/o UMIZ, A-7501 Unterwart 230
Powered by UMIZ - member of UMIZ-group. Copyright 2007 by UMIZ-webmaster